loader

17 Haziran 2024

SERKAP Hakkında

Merkezi İstanbul'da olan SERKAP, 1996 yılında, Türk seramik sektöründeki her türlü seramik kaplama malzemeleri üreten kuruluşları aynı çatı altında toplama gayesiyle kurulmuştur.

1950'li yıllardan itibaren gelişen Türk seramik kaplama malzemeleri sektörü, özellikle 1990 yılından sonra yaptığı büyük yatırım atağı ile bugün dünya seramik karo üretiminde söz sahibi olmayı başarmıştır. Dünyanın en büyük üreticileri arasında yer alan ve dünyanın tek çatı altında entegre üretim yapan en büyük fabrikalarına sahip firmaları SERKAP’ın üyeleridir.

330 milyon m²'yi aşan üretimi ile dünyanın sekizinci, Avrupa'nın ise üçüncü büyük seramik karo üreticisidir. 28 üreticinin faaliyet gösterdiği kaplama malzemeleri sektöründe, 2002 yılında 255,1 milyon m² olan kurulu kapasite 2013 yılında 430 milyon m²’ye çıkmıştır. Üretim miktarı 162 milyon m²’den 330 milyon m²’ye, iç piyasa satışları 89 milyon m²’den 200 milyon m²’ye, ihracatı ise 72,37 milyon m²’den 88 milyon m²’ye yükselmiştir. Türk seramik sektörü 5 kıtada 100’den fazla ülkeye ihracat yapmaktadır. En önemli ihracat pazarları sırasıyla Almanya, İsrail, İngiltere, Kanada ve  A.B.D. ’dir. Üretiminin % 30'unu ihraç eden Türkiye, bugün Çin, İtalya ve  İspanya'nın, ardından dördüncü büyük seramik kaplama malzemeleri ihracatçısıdır. SERKAP üyeleri, sektörün toplam üretim kapasitesinin %75'ini, ihracatımızın %95'ini gerçekleştiren bir gücü temsil etmektedirler. 

SERKAP'ın amacı, Türk Seramik Kaplama Malzemeleri Alt-Sektörü'ndeki üretici kuruluşları bir araya getirmek; üreticiler ve çalışanlarına mesleki, sosyal ve ekonomik yönlerden rehberlik etmek; küresel rekabetin getirdiği koşullarda üyelerinin rekabetçi şekilde yapılanmalarına yönelik ortak işbirliği alanları yaratmak; sinerjik sonuçlara yönelik ortak eylemler organize etmek olarak açıklanabilir. 

Ayrıca, ulusal pazarda, seramik sanayiinin ürünlerinin etkinliğini artırarak pazar payı artımı ve yeni kullanım alanları yaratmak; uluslararası pazarlarda da, Türk seramik ürünlerinin tanıtımı ve pazar payını artırıcı girişimlerde bulunmak; üyelerinin çeşitli konulardaki ortak sorunlarına çözümler aramak; sektörün bilimsel, kültürel, teknolojik, ekonomik gelişimine yarayacak kurumları, konsorsiyumları, toplulukları kurmak, uluslararası organizasyonlarda yer almasını sağlamak; sektörün üretim ve ticaretinin meslek ahlakı ile kamu yararına uygun çalışmalarını denetlemek ve bu konuda gelişmelerine yardımcı olmak da SERKAP'ın çalışma konuları arasında yer almaktadır.


İletişim Bilgileri