loader

17 Haziran 2024

Üye Dernekler

Seramik Kaplama Malzemeleri Üreticileri Derneği - SERKAP

Merkezi İstanbul'da olan SERKAP, 1996 yılında, Türk seramik sektöründeki her türlü seramik kaplama malzemeleri üreten kuruluşları aynı çatı altında toplama gayesiyle kurulmuştur. 1950'li yıllardan itibaren gelişen Türk seramik kaplama malzemeleri sektörü, özellikle 1990 yılından sonra yaptığı büyük yatırım atağı ile bugün dünya seramik karo üretiminde söz sahibi olmayı başarmıştır.


Seramik Sağlık Gereçleri Üreticileri Derneği - SERSA

Merkezi İstanbul'da olan SERSA, 1996 yılında, Türk seramik sektöründeki her türlü seramik sağlık gereçleri üreten kuruluşları bir araya getirmek gayesiyle kurulmuş bir dernektir. Avrupa’da en çok üretim yapan birinci ülke konumunda olan sektör, dünya üretiminin %10’una yakınını üretmektedir. Sektörde bugün büyük ölçekli 9 adet üretici şirket mevcuttur. SERSA’nın üyeleri arasında sektörün


Seramik, Cam ve Çimento Hammaddeleri Üreticileri Derneği - SERHAM

Seramik Cam ve Çimento Hammaddeleri Üreticileri Derneği sektördeki üretici kuruluşları bir araya getirmek, üreticilere sosyal ve ekonomik yönden rehberlik etmek, küresel rekabetin getirdiği koşullarda üyelerinin rekabete uygun şartlarda yapılanmalarına yönelik ortak işbirliği alanları yaratmak, uluslararası pazarlarda Türk seramik hammaddeleri ürünlerinin tanıtımı ve pazar payını


Teknik Seramik ve Refrakter Üreticiler Derneği - SEREF

Türk Refrakter Sanayii, 1940'lı yıllarda doğmuş ve 1980'lerden sonra, özellikle demir-çelik üretimine paralel olarak artan refrakter ihtiyacını karşılamak üzere kapasite ve çeşitlilik artırmaya yönelik ciddi bir büyüklüğe kavuşmuştur. Sektör son on yıllık dönemde yeni ürün geliştirme ve kalite iyileştirme konularında önemli gelişmeler kaydetmiş ve dünyanın önemli üreticileriyle rekabet edebilecek bir


Tesisat İnşaat Malzemecileri Derneği - TİMDER

Derneğin Adı: Tesisat İnşaat Malzemecileri Derneği (TİMDER) Kuruluş Tarihi: 23 Mayıs 1988 Başkanı: Kemal YILDIRIM (2021-2023) Üye Sayısı: 878 Asil Üye / 155 Fahri Üye Atatürk Mh. Namık Kemal Cd. Ekincioğlu Sk. No:44/1 K:1 34858 Ataşehir, İstanbul T: 0216 580 8343 F: 0216 580 8884 [email protected] www.timder.org.tr instagram.com/timder1988 facebook.com/timder1988


Eskişehir Bilecik Kütahya Seramik İş Kümesi Derneği - EBK

EBK Seramik İş Kümesi, çevre dostu, enerji açısından verimli ve yenilikçi özellikleriyle dünyanın önde gelen müşteri odaklı seramik iş kümesi olacaktır. Müşteri odaklı araştırma ve inovasyon, enerji verimliliği, kilit lojistik uygulamaları ve yeni teknolojilerin kullanılmasıyla iş kümesinin rekabet gücünün geliştirilmesi. Amaç Dernek, kümelenme oluşumlarını organize etmek, Ar-Ge


Türk Seramik Derneği - TSD

Çeşitli kültürlerce, asırlar boyu çok değerli seramik eserler üretilmiş olan topraklarımızda, seramiğin cumhuriyet dönemi öncesinde yozlaştığını ve hatta unutulduğunu görmekteyiz. 1950 de başlatılan sanayileşme hamlesi ile birlikte seramikte gündeme gelmiş ve kısa bir sürede çok önemli aşamalar kaydederek bugünkü seviyesine ulaşmıştır. Seramik bugün toplumumuzun sanatsal ve endüstriyel