loader

17 Haziran 2024

EBK Hakkında

EBK Seramik İş Kümesi, çevre dostu, enerji açısından verimli ve yenilikçi özellikleriyle dünyanın önde gelen müşteri odaklı seramik iş kümesi olacaktır.

Müşteri odaklı araştırma ve inovasyon, enerji verimliliği, kilit lojistik uygulamaları ve yeni teknolojilerin kullanılmasıyla iş kümesinin rekabet gücünün geliştirilmesi.

Amaç
Dernek, kümelenme oluşumlarını organize etmek, 
Ar-Ge faaliyetlerini, inovasyonu ve girişimciliği teşvik etmek,
Aktörler arası iş ağları kurmak, küme oluşturma faaliyetlerini kolaylaştırmak,
Faktör şartlarının güçlendirilmesi, küme tabanının geliştirilmesi, üyeleri arasında kültürel, mesleki, teknik, ticari, ekonomik, hukuki ve idari konularda işbirliği, dayanışma ve bilgi alışverişi sağlamak,
İmalat sanayi ve satışıyla iştigal eden gerçek ve tüzel kişileri bir çatı altında toplamak; ortak menfaatlerini korumak, ihtiyaç duydukları makine-teçhizat hammadde temini gibi konularda yardımcı olmak, pazar bulmalarını kolaylaştırmak, sonuç olarak tüm üyelerin birlikte güçlenmelerini sağlamaktır.


İletişim Bilgileri